W jakim terminie można zrealizować skierowanie do szpitala?
Porady zdrowotne

W jakim terminie można zrealizować skierowanie do szpitala?

W niektórych sytuacjach lekarz może uznać, że dalsze leczenie pacjenta wymaga skierowania go do szpitala. Warto przy tym zaznaczyć, że tego typu skierowanie może wystawić zarówno lekarz, do którego udaliśmy się na wizytę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i lekarz, który przyjmuje swoich pacjentów prywatnie. Jak długo, zatem ważne jest takie skierowania do szpitala wystawione przez lekarza? Co dobrze jest wiedzieć na ten temat?

Czy skierowanie do szpitala ma swój określony termin ważności?

Warto podkreślić, że skierowanie do szpitala to taki rodzaj dokumentu, który nie ma ściśle określonej daty ważności. Można byłoby wiec uznać, że ważne jest do momentu realizacji. Należy jednak zaznaczyć, że takie skierowanie traci swoją ważność w sytuacji, gdy przed przyjęciem do szpitala przyczyny z powodu, których dana osoba jest kierowana na leczenie ustąpią. Jeżeli więc pacjent zwleka ze zgłoszeniem się do szpitala wówczas przed przyjęciem na oddział lekarz widząc, iż skierowanie zostało wystawione już jakiś czas temu może podjąć decyzję o zweryfikowaniu aktualnego stanu zdrowia w celu sprawdzenia czy pierwotna przyczyna na podstawie, której zostało wystawione skierowanie jest nadal aktualna.

W jakim terminie można zrealizować skierowanie do szpitala?

Czy możemy zostać wykreśleni z listy osób oczekujących na przyjęcie do szpitala? Co na ten temat mówią przepisy prawa?

W Polsce od 01 stycznia 2015 roku obowiązują przepisy zgodnie, z którymi oryginał skierowania do szpitala musi zostać dostarczony do szpitala w określonym terminie. Czas ten to 14 dni od momentu dokonania wpisu na tak zwana listę osób oczekujących na przyjęcie do szpitala. Jeżeli w tym terminie nie dostarczymy oryginału skierowania zostaniemy wykreśleni z tejże listy. Warto podkreślić, że takiego skierowania nie musimy dostarczać osobiście, może np. dokonać tego za nas osoba trzecia. Skierowanie może zostać także wysłane za pośrednictwem poczty. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się nie data dostarczenia listu do szpitala a data stempla pocztowego.