Nagłe zatrzymanie krążenia (NZT) – czym jest i jak postępować?
Porady zdrowotne

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZT) – czym jest i jak postępować?

Nagłe zatrzymanie krążenia to bardzo groźna przypadłość, która może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu oraz śmierci. Pod pojęciem tym kryje się zatrzymanie akcji serca oraz zahamowanie krążenia krwi w organizmie. Dotknięta NZK osoba przestaje oddychać, a brak udzielenia jej szybkiej pomocy prowadzi do utraty życia. W jakich sytuacjach dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia i na czym polega udzielanie pierwszej pomocy?

Najczęstsze przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia

Nie istnieje jedna przyczyna, która powoduje nagłe zatrzymanie krążenia. W osób dorosłych najczęściej dochodzi do niego w skutek bezpośredniego uszkodzenia mięśnia sercowego (np. z powodu zawału serca lub zatoru tętnicy płucnej). Do nagłego zatrzymania krążenia może dojść także w wyniku nieszczęśliwego wypadku, np. porażenia prądem lub utonięcia. W przypadku dzieci NZK jest skutkiem zatrzymania oddechu, do którego dochodzi np. w przypadku zadławienia się.

Nagłe zatrzymanie krążenia można rozpoznać po charakterystycznych objawach, do których należą:

  • utrata przytomności,
  • zatrzymanie oddechu,
  • brak wyczuwalnego tętna na dużych tętnicach.

Stwierdzenie powyższych objawów powinno skutkować podjęciem natychmiastowej akcji ratowniczej mającej na celu przywrócenie prawidłowej pracy serca. Konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia służb ratowniczych oraz podjęcie czynności resuscytacyjnych. Ich wykonanie ułatwiają defibrylatory AED – przenośne urządzenia, które dostępne są w wielu miejscach publicznych na terenie całego kraju.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZT) – czym jest i jak postępować?

Pierwsza pomoc w przypadku stwierdzenia nagłego zatrzymania krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia wiąże się z bardzo wysoką śmiertelnością. Najistotniejsza dla ratowania życia i zdrowia człowieka dotkniętego tym problemem jest jak najszybsze przystąpienie do akcji restytucyjno-oddechowej, gdyż każda kolejna upływająca minuta zmniejsza szanse poszkodowanego na przeżycie. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie defibrylatora AED, którego zastosowanie pozwala podnieść szanse na przeżycie o ponad 70%.

Defibrylatory AED to przenośne urządzenia, które zaprojektowane zostały specjalnie w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca u osób dotkniętych nagłym zatrzymaniem krążenia. Z ich pomocy skorzystać może każda osoba będąca świadkiem zdarzenia – do obsługi defibrylatora nie jest bowiem potrzebna wiedza medyczna ani specjalistyczne przeszkolenie. Urządzenie przeprowadza użytkownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy, a jego użycie jest w pełni bezpieczne zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i ratownika.

W pierwszej kolejności należy włączyć urządzenie i umieścić elektrody na klatce piersiowej poszkodowanego zgodnie z instrukcją. Następnie urządzenie dokonuje analizy pracy serca i podejmuje decyzję o podjęciu dalszych działań. W razie wykrycia migotania przedsionków defibrylatory kierują impuls elektryczny o odpowiedniej sile, który ma za zadanie przywrócić sercu poszkodowanego prawidłowy rytm. Jego użycie pozwala znacznie zwiększyć szanse na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia i przywrócić czynności życiowe zanim na miejsce dotrą wykwalifikowane służby medyczne.